Correu

Aquest missatge de correu electrònic i els seus documents adjunts estan dirigits exclusivament als destinataris especificats. La informació continguda pot ser confidencial i/o estar legalment protegida i no necessàriament reflecteix la opinió de Ferreteria Biarnés. Si vostè rep aquest missatge per error, si us plau, comuniqui-ho immediatament al remitent i esborreu-lo, ja que vostè no esta autoritzat/da a l’ús, revelació, distribució, impressió o còpia de tota o alguna part de la informació continguda.

La possible informació de caràcter personal que pugui contenir aquest comunicat en conformitat amb l’establert a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, es troba emparada pel Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en matèria de tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquests, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes, d’acord a la nostra Política de Protecció de Dades, descrita en detall a la nostra web corporativa https://www.ferreteriabiarnes.com/politica-de-privadesa/

Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel·lació, poden dirigir-se per escrit a info@ferreteriabiarnes.com