Rodes de carretó

Roda massissa que no es punxa per a carretó:

Roda25€